LECZENIE ZESPOŁU POURAZOWEGO

Leczenie zespołu pourazowego

leczenie zespołu pourazowego łódźZespół stresu pourazowego (ang. Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD) to choroba, z którą borykają się już nie tylko żołnierzy, ale również uczestnicy wypadków i ludzie dotknięci różnymi traumami. PTSD jest naturalną emocjonalną odpowiedzią na wydarzenia wywołujące lęk, często tak silną, że jej wyciszenie wymaga pomocy specjalistów. Nie łatwo jest więc wyleczyć zespół stresu pourazowego – terapia to bardzo ciężka i długa droga, a skuteczne leczenie zespołu pourazowego wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Zgodnie z definicją, PTSD polega na niezdolności do wygaszenia lękowych wspomnień, które zaczynają dręczyć chorego i przeszkadzają mu w normalnym funkcjonowaniu. Badania z użyciem tomografii pozytonowej (PET) i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) wykazały, że mózgi pacjentów cierpiących na tę chorobę działają inaczej w obszarach związanych z pamięcią i lękiem. Gdy osoby takie przypominają sobie traumatyczne przeżycia, skanowanie ujawnia nadmierną odpowiedź na te wspomnienia w ich ciele migdałowatym. Z kolei ich kora środkowa przed czołowa reaguje słabiej niż u zdrowych ludzi. Istnieje zatem sprzężenie zwrotne, w którym kora hamuje ciało migdałowate, a jego „wyregulowanie” może sprawić, że pacjenci wyjdą ze swego chorobliwego lęku. Leczenie zespołu stresu pourazowego obejmuje zatem pomoc w unormowaniu pracy ciała migdałowatego.

Hipnoza – skuteczne leczenie zespołu pourazowego?

Połączenie dwóch rodzajów hipnozy werbalnej i niewerbalnej przynosi bardzo wymierne rezultaty w bardzo krótkim czasie, pomagając zniwelować zespół stresu pourazowego. Terapia polega na tym, że hipnoza niewerbalna obniża ogólny poziom stresu i poprawia funkcjonowanie tych dwóch obszarów mózgu. Natomiast za pomocą hipnozy werbalnej możemy dotrzeć do traumatycznych przeżyć, by je ponownie, w bezpiecznej, terapeutycznej atmosferze przywołać i uporządkować. Leczenie zespołu stresu pourazowego w stanie transu, relaksacji oznacza pracę z tymi wspomnieniami, by odreagować, a następnie wyciszyć emocje, które towarzyszyły przykremu przeżyciu i zastąpić je przy użyciu bodźca (np. kodowanych perfum) nowymi pozytywnymi.

Leczenie zespołu pourazowego Łódź

Schorzenie dotąd utożsamiane przede wszystkim z doświadczeniami z pola bitwy dotyka obecnie coraz szerszego grona pacjentów. Aby im pomóc jak najszybciej wrócić do normalnego i szczęśliwego życia Gabinet Hipnozy i Psychoterapii Magdaleny Dorau działający na terenie miasta Łódź oferuje profesjonalne leczenie zespołu pourazowego. W terapii wykorzystujemy dwa rodzaje hipnozy, co pozwala nam uzyskiwać bardzo dobre wyniki w relatywnie krótkim czasie. Warunkiem efektywności hipnozy w leczeniu zespołu stresu pourazowego jest zachowanie ciągłości pracy terapeutycznej oraz współpraca z terapeutą.