LECZENIE NERWICY

Leczenie nerwicy hipnozą

skuteczne leczenie nerwicy łódź

Leczenie nerwicy hipnozą to skuteczna metoda, której warunkiem wstępnym jest zaangażowanie się pacjenta w proces terapii i współpracowanie z hipnoterapeutą. Przyjmuje ona formę pogłębionego dialogu, który umożliwia dotarcie do podświadomości pacjenta. Podobną formę ma m.in. leczenie depresji hipnozą. Dzięki analizie głębokich warstw podświadomości możliwa jest konfrontacja pacjenta z trudnymi emocjami wywołującymi objawy nerwicowe.

Leczenie jest możliwe dzięki wprowadzeniu pacjenta w trans hipnotyczny. Pacjent musi świadomie dać się wprowadzić w trans. Jest to metoda o niskim stopniu ryzyka, która umożliwia dotarcie do wypartych emocji. Trans hipnotyczny wykorzystuje się także do wywołania u pacjenta poczucia spokoju i relaksu oraz skojarzenia tego stanu z sytuacjami wywołującymi wcześniej reakcje niepożądane. Tak rozumiane leczenie nerwicy przyjmuje formę terapii podążającej za pacjentem, która podlega modyfikacjom  na poszczególnych etapach wychodzenia z choroby. Wyleczenie z nerwicy nie jest możliwe w czasie tylko jednej sesji – potrzeba ich kilka, ale to bardzo skuteczna metoda. 

Jakie są objawy nerwicy?

Zaburzenia nerwicowe występują na bardzo szerokim spektrum. Najczęstszymi objawami nerwicy są:

  • Bóle brzucha o nieznanej przyczynie;

  • Duszności;

  • Omdlenia;

  • Nadmierne pocenie się;

  • Wysypka skórna.

Zaburzenia nerwicowe mogą mieć różny obraz, podłoże i intensywność. Niektóre z nich mają ciągły przebieg, inne epizodyczny. Mają wtedy postać następujących po sobie okresów remisji i zaostrzenia choroby. Wyżej wymienione czynniki będą wpływały na sposób prowadzenia sesji hipnoterapeutycznych i mogą determinować moment ich odbycia, zakres, intensywność oraz częstotliwość. Najliczniej występujące rodzaje nerwic to nerwica natręctw i lękowa.

Efekty leczenia nerwicy hipnozą

Leczenie hipnozą wpływa korzystnie na odtworzenie stanu równowagi chemicznej obszarów mózgu zaangażowanych w proces chorobowy oraz utrzymanie tej równowagi przez dowolnie długi czas. Efekty uzyskane na drodze hipnoterapii są trwalsze niż te, które pojawiły się na skutek brania leków psychotropowych. Wszystkie efekty lecznicze, choć inspirowane przez terapeutę, są wprowadzane bezpośrednio przez pacjenta. Na tym polega siła hipnoterapii w leczeniu nerwic – wewnętrzne bodźce pacjenta mają silniejsze i trwalsze działanie niż jakiekolwiek bodźce zewnętrzne.