LECZENIE NERWICY

Hipnoza na stres

skuteczne leczenie nerwicy łódźObjawy takie jak bóle brzucha o nieznanej przyczynie, duszność, omdlenia w sytuacjach stresowych, nadmierne czerwienienie lub pocenie się mogą oznaczać nerwicę wegetatywną. Wynikają one często z przeżywanego wewnątrz lęku i stresu. Hipnoza pozwala na szybsze dotarcie do sedna problemu poprzez analizę zawartości głębokich warstw świadomości i podświadomości, dzięki czemu możliwa jest konfrontacja z emocjami wywołującymi objawy nerwicowe. Hipnoterapia pozwala na odzyskanie zdrowia i radości życia. To jeden ze sposobów na leczenie nerwicy o potwierdzonej skuteczności.

Różne rodzaje nerwicy

Zaburzenia nerwicowe są pojęciem o bardzo szerokim spektrum. Najliczniej występujące rodzaje nerwic to nerwica natręctw i lękowa. Obsesyjne wykonywanie jakiejś czynności jest charakterystyczne dla nerwicy natręctw. W leczeniu zaburzeń nerwicowych hipnoza stanowi jedną z najbardziej skutecznych metod psychoterapeutycznych. Leczenie przebiega na głębszym poziomie umysłu, co pozwala odkryć również utajone źródła stanu patologicznego. Trans hipnotyczny wykorzystuje się także do wywołania u pacjenta spokoju i relaksu oraz skojarzenie tego stanu z sytuacjami wywołującymi wcześniej reakcje niepożądane. Ze względu na różnorodny charakter zaburzeń nerwicowych, terapia dobierana jest indywidualnie w stosunku do potrzeb pacjenta. Tak rozumiane leczenie nerwicy przyjmuje formę terapii podążającej za pacjentem, która podlega modyfikacjom  na poszczególnych etapach wychodzenia z choroby.

Leczenie nerwicy hipnozą

Choroby zwane ogólnie nerwicowymi mogą mieć różny obraz, różne podłoże, różna intensywność i charakter. Niektóre manifestują się w sposób ciągły, inne raczej jako pasmo następujących po sobie okresów remisji i zaostrzenia. Są to czynniki, które będą wpływały na sposób prowadzenia sesji hipnoterapeutycznej i mogą determinować moment ich odbycia, zakres, intensywność oraz częstość spotkań pacjenta z terapeutą. Aby pozbyć się uciążliwych objawów, pacjent musi współpracować z terapeutą – hipnoza jest metodą o naukowo udowodnionym działaniu, mogącą znaleźć zastosowanie w przypadku praktycznie wszystkich pacjentów, natomiast faktem jest, że w przypadku tej metody to do pacjenta należy podjęcie decyzji o współpracy – aby hipnoterapia przyniosła spodziewane efekty, nie wystarczy sama obecność w gabinecie. Pacjent musi świadomie poddać się sesji i dać się wprowadzić w trans. Jest to metoda o niskim stopniu ryzyka, ponieważ, wbrew obiegowej opinii, nie polega na „wszczepianiu myśli”.

Efekty leczenia

To raczej forma bardzo pogłębionego dialogu odbywającego się z dostępem do podświadomości pacjenta. Wszystkie efekty lecznicze, choć są inspirowane przez terapeutę, są wprowadzane bezpośrednio przez pacjenta. Na tym między innymi polega siła hipnoterapii w leczeniu nerwic – wewnętrzne, czyli własne bodźce pacjenta mają silniejsze działanie niż jakikolwiek bodziec zewnętrzny, a ponadto są trwalsze, co wpływa korzystnie na odtworzenie stanu równowagi chemicznej obszarów mózgu zaangażowanych w proces chorobowy, a następnie utrzymanie tej równowagi przez dowolnie długi czas. Żadne leczenie farmakologiczne nie może dać pewności równie trwałych efektów, natomiast faktem jest, że wyleczenie z nerwicy nie jest możliwe zwykle w czasie tylko jednej sesji – potrzeba ich kilka, ale to bardzo skuteczna metoda. Leczenie nerwicy hipnozą docenia coraz większa liczba pacjentów, także w Polsce.

Leczenie nerwicy Łódź

Pacjentów z terenu miasta Łódź zainteresowanych możliwościami hipnoterapii w zakresie leczenia nerwicy zachęcamy do skorzystania z oferty terapeutycznej Gabinetu Hipnozy i Psychoterapii Magdaleny Dorau. Leczenie nerwicy przy pomocy hipnoterapii jest jedną z naszych specjalizacji. Działamy profesjonalnie, z poszanowaniem praw pacjenta i w jego najlepszym interesie.

Zobacz również: Leczenie anoreksji i bulimii