LECZENIE NARKOMANII

Hipnoza i narkotyki – leczenie uzależnienia od narkotyków i substancji psychoaktywnych

uzależnienie od narkotyków leczenie hipnoza łódźLeczenie uzależnień hipnozą to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się nurtów terapii uzależnień. Dotyczy to zarówno uzależnień od substancji, jak i określonych zachowań. Uzależnienie od narkotyków bardzo często objawia się na dwóch płaszczyznach – uzależnienia fizycznego i psychicznego. Skuteczne leczenie rozpoczyna się w momencie, w którym terapeuta i pacjent docierają do przyczyny problemu, a sam pacjent jest ją w stanie zdefiniować i nazwać. Bardzo często uzależnienie w wymiarze fizycznym pojawia się jako następstwo uzależnienia psychicznego i choć organizm na poziomie somatycznym domaga się określonej substancji psychoaktywnej, sam detoks nie przynosi pożądanego rezultatu. Wynika to z faktu, iż przyczyna problemu tkwi znacznie głębiej.

Hipnoza pozwala nie tylko na zniwelowanie niekonstruktywnego zachowania i zastąpienie go konstruktywnym wzorcem, ale przede wszystkim pomaga w dotarciu do faktycznego źródła problemu i jego rozwiązaniu. Dzięki hipnozie terapeuta jest w stanie zniwelować niekonstruktywne emocje i przekonania, zmienić emocjonalne zakończenie wydarzeń lub uwolnić pacjenta od poczucia winy, w efekcie czego zmianie ulega nie tylko zachowanie, ale przede wszystkim postawa osoby uzależnionej oraz jej stosunek do substancji psychoaktywnej. W terapii wykorzystuje się również pozytywne sugestie posthipnotyczne, których zadaniem jest wywołanie pozytywnych odczuć u pacjenta, popraw jego samopoczucia, a pośrednio wzmocnienie motywacji do leczenia narkomanii.

Leczenie narkomanii – Łódź

Gabinet Hipnozy i Psychoterapii Magdaleny Dorau oferuje leczenie narkomanii przy pomocy hipnozy. Psychoterapia z hipnozą, w szczególności Terapia 360 W.H.W to narzędzie terapeutyczne o potwierdzonej skuteczności. Pozostając w stanie hipnozy osoba doświadcza częściowego wyłączenia krytycznego myślenia, w wyniku czego w wirtualnej rzeczywistości uaktywnione są wszystkie zmysły, a mózg nie odróżnia świata fikcyjnego od realnego. Dzięki temu warunkowanie klasyczne bardzo szybko przyswaja odruch warunkowy w połączeniu z odruchem bezwarunkowym. To przekłada się na wysoką skuteczność leczenia uzależnienia oraz jednoczesne ograniczenie liczby sesji koniecznych do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego w postaci trwałej zmiany. Hipnoterapia jest obecnie uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia narkomanii i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Pacjentów lub osoby najbliższe zainteresowanych skorzystaniem z hipnozy w rozwiązywaniu problemów narkotykowych zachęcamy do bliższego zapoznania się z działaniem hipnoterapii i kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w ustaleniu dogodnego terminu pierwszego spotkania z terapeutą.