DEPRESJA

Depresja, złożona choroba

leczenie depresji łódźDepresja to bardzo ciężka i złożona choroba. Lekceważona przez środowisko lekarzy POZ, otoczenie pacjenta i często przez niego samego, błędnie diagnozowana i nieleczona może być chorobą śmiertelną. Wsparcie terapeuty odgrywa w niej ważną rolę, ale na nim się nie kończy. Leczenie depresji poprzez psychoterapię. Głównym zadaniem psychoterapii, w tym również hipnoterapii, jest konfrontacja negatywnych ocen pacjenta na swój temat oraz otaczającego świata z rzeczywistością. Pacjent może dzięki niej zauważyć różnice pomiędzy jego wyobrażeniami a stanem faktycznym, zweryfikować swoje osądy, łagodząc je. Hipnoterapia jest metodą, która w znaczny sposób przyspiesza proces leczenia. Pozwala na szybszy wzrost aktywności życiowej pacjenta i zadowolenia z własnych działań. Wizualizacja odwagi, siły, pewności siebie, podejmowania właściwej dla siebie aktywności, stosowana w różnych obrazach podczas transu, pozwala uświadomić jego mocne strony.

Hipnoza sposobem na leczenie depresji

Hipnoterapia jest sposobem na odwrócenie pewnych ciągów myślowych charakterystycznych dla tej choroby, w rezultacie czego leczenie depresji hipnozą pozwala osiągać bardzo dobre rezultaty w relatywnie krótkim czasie. Należy bowiem pamiętać, że depresja, tak samo, jak wiele innych zaburzeń psychicznych, wiąże się z fizycznym zakłóceniem pracy pewnych rejonów mózgu, co prowadzi do manifestacji psychologicznych i behawioralnych. Jednym ze sposobów regulacji pracy ośrodkowego układu nerwowego jest szeroko rozumiana samokontrola. Wszystko dlatego, że wiele procesów kontrolowanych jest na zasadzie ujemnych lub dodatnich sprzężeń zwrotnych, na które można wpływać poprzez odpowiednie prowadzenie transu hipnotycznego. I tak na przykład uwolnienie większej ilości serotoniny przez pewien czas powoduje samoczynny dalszy wzrost jej stężenia, a to jest kluczowe do zahamowania objawów depresji lub trwałego obniżenia nastroju. Z drugiej strony stężenie pewnych neuroprzekaźników kojarzonych ze stanem przygnębienia jest negatywnie skorelowane ze stężeniem neuroprzekaźników kojarzonych z pogodą ducha. Emocje mają swoje odzwierciedlenie w chemii mózgu i hipnoza w sposób pośredni, poprzez wywołania odpowiednich emocji u pacjenta, pozwala wpływać na równowagę równań chemicznych i w konsekwencji również na stan fizjologiczny mózgu.

Hipnoterapia – metody

Choć mechanizm działania niektórych metod hipnoterapii nie jest do końca zbadany, skuteczność warsztatu hipnoterapeuty nie budzi dziś żadnych wątpliwości. Obecne badania naukowe doprowadziły nawet do tego, że choćby we Francji hipnoterapia w depresji jest refundowana. U nas nie, co jednak nie oznacza, że z tej metody nie można skorzystać – leczenie depresji hipnoterapią dostępne jest m.in. w prywatnych gabinetach terapeutycznych i hipnoterapeutycznych. Hipnoterapeuta o odpowiednich kwalifikacjach w przypadku wielu pacjentów jest w stanie wywołać korzystne zmiany o wiele szybciej niż zespół biegłych psychiatrów z całą listą leków psychotropowych, a wszystko dlatego, że hipnoterapia działa w sposób naturalny, a nie jest siłowym działaniem, któremu przeciwstawia się żywy organizm. To metoda, która wymaga współpracy pacjenta i terapeuty, co jest dla chorego związane z niemałym wysiłkiem. Efekty są jednak obiecujące – u zdecydowanej większości pacjentów z depresją po serii kilku sesji hipnoterapeutycznych pojawia się widoczna poprawa stanu psychicznego, a u niektórych osób hipnoterapia całkowicie eliminuje konieczność stosowania konwencjonalnych metod leczenia.

Leczenie depresji Łódź

W Gabinecie Hipnozy i Psychoterapii Magdaleny Dorau zajmujemy się leczeniem depresji poprzez hipnoterapię. Działamy profesjonalnie, z poszanowaniem praw pacjenta oraz empatią. Leczenie depresji każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości terapeutycznych chorego na poszczególnych etapach wychodzenia z choroby. Zapraszamy Pacjentów z terenu miasta Łódź i okolicy.

Zobacz również: Leczenie nerwicy