DEPRESJA

Leczenie depresji hipnozą

leczenie depresji łódź

Leczenie depresji hipnozą to złożony proces, polegający na konfrontacji pacjenta z jego negatywnymi przekonaniami na własny temat oraz na temat ludzi i świata. Depresja to bardzo ciężka choroba, która lekceważona przez lekarzy, otoczenie pacjenta i często przez niego samego, błędnie zdiagnozowana oraz nieleczona, może być chorobą śmiertelną. Wsparcie terapeuty odgrywa w niej ważną rolę. Dzięki hipnoterapii pacjent może złagodzić swoje osądy i wyobrażenia oraz skonfrontować je z rzeczywistością, co pozwala na szybszy wzrost aktywności życiowej pacjenta i zadowolenia z własnych działań.

Na czym polega leczenie depresji hipnozą?

Tak samo jak w przypadku innych zaburzeń psychicznych, np. podczas leczenia nerwicy hipnozą, hipnoterapia depresji jest sposobem na odwrócenie pewnych ciągów myślowych charakterystycznych dla tej choroby. W rezultacie leczenie depresji za pomocą hipnoterapii pozwala osiągać bardzo dobre rezultaty w relatywnie krótkim czasie.

Depresja wiąże się z zakłóceniem pracy pewnych rejonów mózgu, co prowadzi do objawów psychologicznych i behawioralnych. Jednym ze sposobów regulacji pracy ośrodkowego układu nerwowego jest szeroko rozumiana samokontrola. Wszystko dlatego, że wiele procesów kontrolowanych jest na zasadzie ujemnych lub dodatnich sprzężeń zwrotnych, na które można wpływać poprzez odpowiednie prowadzenie transu hipnotycznego. Podczas transu stosowana jest wizualizacja odwagi, siły, pewności siebie i podejmowania właściwej dla siebie aktywności, co pozwala pacjentowi uświadomić sobie jego mocne strony.

Uwolnienie większej ilości serotoniny przez pewien czas powoduje samoczynny dalszy wzrost jej stężenia, a to jest kluczowe do zahamowania objawów depresji lub trwałego obniżenia nastroju. Z drugiej strony stężenie pewnych neuroprzekaźników związanych ze stanem przygnębienia jest negatywnie skorelowane ze stężeniem neuroprzekaźników powodujących poprawę nastroju. Emocje mają swoje odzwierciedlenie w chemii mózgu i hipnoza w sposób pośredni, poprzez wywołanie odpowiednich emocji u pacjenta, pozwala wpływać na równowagę chemiczną mózgu, co prowadzi do poprawy nastroju.

Zalety leczenia depresji hipnozą

Hipnoterapia to metoda, która ma wiele zalet:

  • Efekty są widoczne szybciej niż przy użyciu konwencjonalnych metod;

  • Działa w sposób naturalny;

  • Poprawa nastroju następuje po już po kilku sesjach hipnoterapeutycznych;

  • Może całkowicie wyeliminować konieczność brania leków antydepresyjnych.

Choć mechanizm działania niektórych metod hipnoterapii nie jest do końca zbadany, skuteczność tej metody nie budzi dziś żadnych wątpliwości. Obecne badania naukowe doprowadziły do tego, że choćby we Francji hipnoterapia depresji jest refundowana. U nas leczenie depresji hipnoterapią dostępne jest m.in. w prywatnych gabinetach terapeutycznych i hipnoterapeutycznych, w tym w  Gabinecie Hipnozy i Psychoterapii Magdaleny Dorau.