Jak leczyć bezsenność?

jak leczyć bezsenność

Bezsenność uznawana jest już za chorobę cywilizacyjną. Z jej objawami boryka się już nawet 30 – 50 % dorosłych na całym świecie. I choć z pozoru wydają się być niepozorne, długo nieleczone mogą doprowadzić do bardzo poważnych skutków zdrowotnych. W przypadku rozpoznania bezsenności należy więc jak najszybciej podjąć leczenie. By jednak dobrać skuteczną metodę, warto na samym początku ustalić przyczyny choroby.

Przyczyny bezsenności

Określa się je najczęściej jako te fizyczne i psychologiczne. Jednak medyczne klasyfikacje poddają bezsenność rozbudowanej analizie. Z punktu widzenia możliwości efektywności leczenia, najbardziej istotnym podziałem przyczyn bezsenności jest ten ze względu na czas trwania objawów. Wyróżnia się bezsenność przygodną, czyli taką trwającą krócej niż miesiąc. Wywołana jest najczęściej stresem, zmianą trybu życia, zakłóceniem rytmu dobowego lub infekcjami różnego pochodzenia.

Drugim typem bezsenności jest przewlekła – trwająca powyżej 4 tygodni. Wśród najczęstszych jej przyczyn wyróżnia się:

  • zaburzenia psychiczne (zaburzenia lękowe, nerwica, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
  • choroby i zaburzenia przewlekłe,
  • stosowanie środków psychoaktywnych, uzależnienia od alkoholu, kofeiny i innych używek,
  • nadużywanie leków,
  • elektronika w sypialni lub nadmierna ekspozycja na oddziaływanie niebieskiego światła przed snem.

Metody leczenia bezsenności

Współczesna medycyna potrafi skutecznie poradzić sobie z bezsennością. Niektóre objawy i rodzaje bezsenności ustępują po określeniu przyczyny i podjęciu leczenia lub znikają samoistnie, na przykład wtedy, kiedy pacjent unormuje tryb życia czy zmniejszy poziom stresu. 

Jedną z podstawowych metod niefarmakologicznego leczenia bezsenności jest terapia poznawczo-behawioralna, która składa się m.in. z techniki kontroli bodźców, treningu relaksacyjnego i terapii poznawczej. Podczas terapii pracuje się nad usunięciem czynników, które napędzają i utrwalają problemy ze snem. 

Zaraz obok terapii poznawczo-behawioralnej istnieje także niezwykle skuteczna hipnoterapia – narzędzie wprost dedykowane do pracy z bezsennością, bowiem trans podobny jest do stanu śnienia. Podczas transu pacjent konfrontuje się ze swoimi emocjami i uczy się całej procedury zasypiania. Hipnoterapia wykorzystuje podobne rytmy biologicznej aktywności mózgu co zdrowy sen. Działa na wszystkich możliwych poziomach – podświadomości, by wyeliminować najgłębsze przyczyny bezsenności oraz świadomości, przy pomocy określonych narzędzi, takich jak m.in. techniki oddechowe.