Jak działa hipnoza?

jak działa hipnoza

Hipnoza w szerokim tego słowa znaczeniu odnosi się do stanu transu. Hipnotyzm natomiast jest ściśle powiązany ze wzbudzaniem tego stanu i jego badaniem. Hipnoza charakteryzuje się wyjątkowym rozluźnieniem podczas którego następuje zmiana sposobu postrzegania, odczuwania i myślenia.

Działanie hipnozy

Sekretem hipnozy jest wewnętrzna zgoda z samym sobą, która zwiększa skuteczność całego przedsięwzięcia. Cały proces hipnozy składa się z czterech etapów. Pierwszym z nich jest sugestia, drugim-  skupienie uwagi, podczas którego osoba poddawana hipnozie może się rozluźnić, przestać skupiać na swoich myślach i całkowicie się wyłączyć. Trzecim etapem hipnozy jest relaks, który uzyskuje się przy wykorzystaniu ćwiczeń relaksacyjnych. Czwarty to obraz, zjawisko, osoba lub inna rzecz, której cała hipnoza dotyczy, czyli klucz do sukcesu całej sesji hipnotycznej.

Czy hipnoza działa?

Tak, jednak by sesja hipnotyczna mogła właściwie zadziałać, musi być spełnionych kilka warunków, takich jak przede wszystkim:

  • pełna zgoda i właściwa postawa osoby hipnotyzowanej – jak już wspomnieliśmy tajemnicą hipnozy jest wewnętrzna zgoda z samym sobą. Hipnoza jest ściśle związana z ludzką psychiką, dlatego też nie wolno się do niej uprzedzać, bowiem tworzy się w ten sposób bariery zaporowe,
  • doprecyzowanie celu, jaki pragnie się osiągnąć dzięki hipnoterapii,
  • świadomość czym jest hipnoterapia,
  • silna wiara w sukces sesji hipnotycznej, otwarcie na współpracę i zaufanie.

W czym pomaga hipnoza?

Przy wykorzystaniu hipnozy można walczyć z szerokim i różnorodnym wachlarzem problemów. Hipnoterapia to w wielu przypadkach narzędzie wprost dedykowane.

  1. Walka z bólem

Hipnoza przynosi efekty zarówno w przypadku ostrego bólu, jak również tego chronicznego, np. w chorobach przewlekłych. Działa na konkretną część ciała i stosowana może być zamiennie ze środkami farmakologicznymi lub wspomagająco. 

  • Terapia zaburzeń lękowych i afektywnych

Hipnozę stosuje się również jako metodę terapii zaburzeń lękowych, nerwicy i depresji. W czasie nierzadko udaje się ustalić źródło problemu, co ma szczególne znaczenie w całej terapii. 

  • Leczenie uzależnień i zaburzeń odżywiania

Hipnoterapię stosuje się także pomocniczo w leczeniu uzależnień, w tym nie tylko tych od alkoholu czy narkotyków, ale także od Internetu i telefonu. Pozytywne skutki przynosi także w przypadku anoreksji czy bulimii. Podobnie jak w przypadku terapii zaburzeń lękowych, tutaj również pozwala dotrzeć do przyczyn, co ułatwia prowadzenie efektywnej terapii.

Ponadto, hipnoza często stosowana jest z powodzeniem w przypadkach takich jak nie radzenie sobie w sytuacjach stresowych, brak poczucia własnej wartości oraz chęć odkrycia nowych możliwości i kreatywnych pokładów.