Co to jest otyłość?

miarka centymetr otyłość

Otyłość możemy definiować na kilka sposobów:

  • jako zaburzenie homeostazy przemiany energetycznej spowodowane nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu,
  • jako chorobę przewleką, której towarzyszą liczne powikłania ze strony układu krążenia oraz innych narządów,
  • jako rezultat obsesyjnego objadania się wynikającego z zaburzeń psychologicznych lub traumatycznych doświadczeń z przeszłości.

Niezależnie od przyjętej definicji, otyłość jest problemem o wysokiej szkodliwości, z którym spotykamy się we współczesnym społeczeństwie coraz częściej. Dotyczy to przede wszystkim krajów rozwiniętych ekonomicznie, gdzie nadmiernej podaży pokarmów, w tym wysokokalorycznej żywności przetworzonej towarzyszy zmniejszona aktywność ruchowa. Ale czy otyłość to tylko wynik zaburzonego bilansu po kalorycznej stronie „ma” i „winien”?

Przyczyny otyłości

Rozwój otyłości jest uwarunkowany przez wiele czynników, wśród których wymienia się czynniki genetyczne, środowiskowe, socjoekonomiczne i psychologiczne. Mimo ogromnego wpływu wskazanych czynników na predyspozycje do rozwoju otyłości dominującą rolę przypisuje się przede wszystkim czynnikom indywidualnym, które różnią się u każdego pacjenta wymagając bardzo indywidualnego podejścia do problemu oraz sięgania w procesie leczenia otyłości po różne narzędzia terapeutyczne. Drugie miejsce na liście zajmują czynniki środowiskowe, pośród których specjaliści wymieniają nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz brak aktywności fizycznej.

Zastanawiając się nad przyczynami otyłości warto zwrócić uwagę na wciąż marginalizowany w Polsce wpływ czynników psychologicznych – trudnych doświadczeń, traum oraz różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, które przekładają się na aspekt behawioralny i sprzyjają rozwijaniu nieprawidłowych relacji z jedzeniem. Otyłość nie powinna być więc traktowana wyłącznie jako problem natury dietetycznej, a jej skuteczne leczenie wymaga holistycznego podejścia uwzględniającego zarówno aspekt fizyczny, jak i psychologiczny stanu zdrowia pacjenta.