Hipnoza sposobem na dotarcie do sedna problemu

Hipnoza pozwala dotrzeć do sedna problemów i umożliwia ich zrozumienie. Hipnoterapia jako narzędzie jest wprost dedykowana do pracy z bezsennością, ponieważ stan transu jest podobny do śnienia. W trakcie transu pacjent konfrontuje się ze swoimi wypartymi emocjami i uczy się procedury zasypiania. W przypadku metod klasycznej terapii, źródeł problemu poszukuje się często „na zewnątrz”. Jednak źródła egzogenne, choć istotne, bardzo rzadko są bezpośrednimi przyczynami bezsenności: stres i związany z nim podwyższony poziom kortyzolu, nieprawidłowa praca receptorów acetylocholiny, zaburzenia pulsu i rytmu oddechowego – wszystkie one oczywiście są ważne, ale przyczyną bezsenności są w praktyce niemal wyłącznie problemy natury psychicznej. Z badań wynika, że problematyczne w przypadku osób cierpiących na bezsenność nie jest unormowanie równowagi hormonalnej czy pracy serca, ale trudności w przechodzeniu mózgu do rytmów pracy właściwych dla stanu spoczynku.

Leczenie bezsennościLeczenie bezsenności za pomocą hipnozy

Hipnoza jest metodą, która w swoim działaniu jako podstawę wykorzystuje podobne (choć nie takie same) rytmy biologicznej aktywności mózgu, co zdrowy sen, stąd też dobroczynne działanie tej metody psychoterapeutycznej. Można powiedzieć, że hipnoterapia działa na wszystkich poziomach: podświadomości, pomagając wyeliminować najgłębsze przyczyny braku snu, w warstwie świadomości, dając pacjentowi do dyspozycji pewne narzędzia, które ten może samodzielnie wykorzystywać, jak choćby techniki oddechowe czy relaksacyjne, aż po warstwę fizjologii, gdzie trans hipnotyczny reguluje pracę wielu narządów, wprowadzając je w stan „indukowanego snu”. Metoda hipnoterapii praktycznie nie ma przeciwwskazań, choć wielu pacjentów nie odczuje korzystnego wpływu tej metody po pierwszej sesji. Wynika to z faktu, że trans hipnotyczny jest zawsze ograniczony w czasie, a zmiany wprowadzane są stopniowo, natomiast problemy prowadzące ostatecznie do bezsenności mogły wcześniej kumulować się całymi latami, w związku z czym dotarcie do ich sedna nie jest łatwe.

Skuteczność metody

Co ważne, w przeciwieństwie do wielu innych metod psychoterapii, hipnoza pozwala pozbyć się bezsenności na zawsze, dlatego, że dostarcza pacjentowi ważnych informacji o konstrukcji psychicznej. Po kilku sesjach pacjent jest w stanie samodzielnie badać swoją świadomość, zdobywa umiejętność powiązania stanu psychologicznego ze stanem fizjologicznym, a po pewnym czasie także manipulacji tą równowagą i wiadomego wyciszenia. Trening obejmuje również podświadomość, która po seansach hipnoterapeutycznych staje się odporniejsza na zaburzenia wywoływane bodźcami egzogennymi, a to tworzy swoistą tarczę, która zapobiega pojawieniu się poważnych problemów ze snem w przyszłości. Warto przy okazji dodać, że hipnoterapia może być stosowana jako podstawowa metoda walki z bezsennością – pominięcie etapu farmakoterapii może być korzystne, ponieważ przyjmowanie środków nasennych jest u niektórych pacjentów przyczyną rozregulowania zegara biologicznego i pracy układu hormonalnego.

Zobacz również: Leczenie alkoholizmu